Οροι Ερωτηματολογίου

Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.» (εφεξής το Ξενοδοχείο)  επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: 1. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, e-mail, ημερομηνίες διαμονής κ.λπ.), 2. Δεδομένο ταυτοποίησης (αριθμός δωματίου) και 3. Δεδομένα αξιολόγησης (π.χ. ικανοποίηση πελάτη) για τον σκοπό της διενέργειας έρευνας ικανοποίησης πελατών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, καθώς και εταιρείες παροχής λογισμικού διαχείρισης πελατών (π.χ. mail.gr, hit S.A.), οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εχεμύθειας και ασφαλούς επεξεργασίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για πέντε (5) έτη.
 

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας

  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας

  • Φορητότητας των δεδομένων σας

  • Περιορισμού της επεξεργασίας

  • Εναντίωσης στην επεξεργασία,


στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@melrosehotel.gr. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Melrose Hotel Rethymno
Επικοινωνία
Machis Potamon and Kapetan Lemonia
Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100, Ελλάδα
Τηλ. : +30 28310 35494,-495,-496
Fax: +30 28310 35497
info@melrosehotel.gr
MHTE: 1041K032A0106900
member of Hotels & Resorts
TripAdvisor 2021
Trip 2020
Trip 2019
Apollo
Trip Advisor
FOLLOW US
USEFUL LINKS
USEFUL LINKS
© 2024 Melrose Hotel Rethymno. All rights reserved.