Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ A.E.» (εφεξής το Ξενοδοχείο)  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα: 1. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλ, e-mail, ημερομηνίες διαμονής, ημερομηνίες γέννησης κ.λπ.), 2. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, κ.λπ.), 4. Οικονομικά δεδομένα ( αριθμός κάρτας, ΙΒΑΝ), 5. Δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες), 6. Δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. αναπηρίας, κ.λπ.), 7. Δεδομένα προτιμήσεων (π.χ. χορτοφάγος , τύπος δωματίου κ.λπ.), 8. Δεδομένα αξιολόγησης (π.χ. ικανοποίηση πελάτη) και 9. Δεδομένα ταυτοποίησης (αριθμός κράτησης) για σκοπούς που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση κρατήσεων.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα είτε απευθείας από εσάς, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων (ΑΧΙΑ και Primal Ress), είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Webhotelier HLDG LTD. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εν λόγω σκοπού, καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, καθώς και εταιρείες παροχής λογισμικού διαχείρισης πελατών, συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων και συνεργαζόμενοι πράκτορες (on Line & of Line), οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εχεμύθειας και ασφαλούς επεξεργασίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για κανονιστικούς σκοπούς (π.χ. επιβεβαίωση διαμονής για έκδοση VISA), για την εκτέλεση σύμβασης με ταξιδιωτικά πρακτορεία ή κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την εκάστοτε νομοθεσία, ήτοι για το χρονικό διάστημα παραγραφής αξιώσεων κατά ανώτερο χρονικό όριο τα είκοσι έτη.

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας

  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας

  • Φορητότητας των δεδομένων σας

  • Περιορισμού της επεξεργασίας

  • Εναντίωσης στην επεξεργασία,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@melrosehotel.gr. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) ή την αντίστοιχη αρχή του τόπου κατοικίας σας, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου 

Melrose Hotel Rethymno
Επικοινωνία
Machis Potamon and Kapetan Lemonia
Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100, Ελλάδα
Τηλ. : +30 28310 35494,-495,-496
Fax: +30 28310 35497
info@melrosehotel.gr
MHTE: 1041K032A0106900
member of Hotels & Resorts
TripAdvisor 2021
Trip 2020
Trip 2019
Apollo
Trip Advisor
FOLLOW US
USEFUL LINKS
USEFUL LINKS
© 2024 Melrose Hotel Rethymno. All rights reserved.